Dừa dát vàng mẫu mới 2023

  • Dừa loại 1 dát vàng + nơ + đế lót + phụ kiện
  • Dán chứ thư pháp/decal theo yêu cầu
  • Mua 1 quá 240k, mua 1 cắp giá 450k/cặp
Danh mục: